Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 437:2018

Testikaasut. Testipaineet. Laiteluokat

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään ensimmäisen, toisen ja kolmannen kaasuryhmän käyttöön liittyvät testikaasut, testipaineet ja laiteluokat. Sillä on viiteasiakirjan asema laitekohtaisissa standardeissa, jotka kuuluvat neuvoston direktiivin 2009/142/EY (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/142/EY annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista) soveltamisalaan.
Standardissa annetaan suosituksia testeissä käytettävien kaasujen ja paineiden käytöstä. Täydellinen testimenettely esitetään kyseisessä laitestandardissa.
HUOM. Tässä standardissa määritellyt testikaasut ja -paineet on periaatteessa tarkoitettu kaikkien kaasulaitekohtaisten standardien vaatimusten mukaisuuden osoittamiseen.
Seuraavissa tapauksissa joidenkin testikaasujen ja testipaineiden käyttö ei kuitenkaan aina ole tarkoituksenmukaista:
— jos laitteiden nimellinen polttoaineteho on yli 300 kW
— jos laitteet on koottu paikan päällä
— jos käyttäjä päättää laitteen lopullisesta rakenteesta
— jos laitteet on suunniteltu toimimaan korkeilla syöttöpaineilla (varsinkin jos käytetään suoraan kylläisen höyryn painetta).
Tällöin laitekohtaisissa standardeissa voidaan määritellä muita testiolosuhteita, joita noudattaen standardin vaatimusten mukaisuus osoitetaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN ISO 3166-1:2014 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2013)
EN ISO 6976:2016 Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition (ISO 6976:2016)
Vahvistuspäivä
07.12.2018
Julkaisupäivä
14.01.2020
Painos
2
Sivumäärä
104
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin