Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 54-21

Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset, testausmenetelmät ja toimintakriteerit, joiden avulla voidaan arvioida rakennuksiin asennetuissa paloilmoittimissa (ks. EN 54-1) käytettävän palo- tai vikailmoitusten välitinlaitteen
tehokkuutta ja luotettavuutta. Välitinlaite suunnitellaan niin, että se mahdollistaa paloilmoittimen toiminnan tämän eurooppalaisen standardin mukaisesti. Standardiin sisältyy myös välitinlaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointi tämän standardin
vaatimusten mukaisesti.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 50130-4:2011
EN 50136-1-1:1998
EN 50136-2-1:1998
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
25.09.2006
Julkaisupäivä
11.12.2009
Painos
1
Sivumäärä
60
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin