Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 545

Pallografiittivaluraudasta valmistetut putket, putkenosat, varusteet ja niiden liitokset vesijohtoputkistoihin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään vaatimukset ja niitä vastaavat testausmenetelmät pallografiittivaluraudasta valmistetuille putkille, putkenosille, varusteille ja niiden liitoksille, joita käytetään rakennusten ulkopuolisten putkistojen rakentamiseen:
— erilaisten vesien johtamiseksi (esim. raakavesi, käsitelty vesi, uudelleenkäytettävä vesi) kaikenlaisissa käyttökohteissa (esim. juomavedeksi tarkoitettu vesi, palontorjuntaan, lumen valmistukseen, kasteluun ja vesivoimaan tarkoitettu vesi jne.)
— paineistettuna tai paineistamattomana
— asennettuna maanpinnan alapuolelle tai yläpuolelle.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan putkiin, putkenosiin ja varusteisiin
— joissa on muhvilliset päät, laipalliset päät tai pistopäät
— joissa on ulko- ja sisäpuolinen pinnoite
— jotka soveltuvat nesteen lämpötiloille 0…+50 °C jäätymistä lukuun ottamatta
— joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi palontorjuntamääräysten soveltamisalaan kuuluvilla alueilla.
Edellä esitetty ei estä erikoisjärjestelyjä, joissa tuotteita käytetään korkeammissa lämpötiloissa.
Tämä eurooppalainen standardi koskee putkia ja putkenosia, jotka on valettu millä tahansa valumenetelmällä tai valmistettu valmistamalla valukomponentteja, sekä niiden liitoksia ja varusteita kokoalueella DN 40 – DN 2 000.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään vaatimukset, jotka koskevat pallografiittivaluraudasta valmistettujen putkien ja putkenosien materiaaleja, mittoja ja toleransseja, mekaanisia ominaisuuksia ja vakiopinnoitteita. Siinä esitetään myös kaikkien osien, liitokset mukaan lukien, suorituskykyä koskevat vaatimukset. Tämä standardi ei koske liitosten suunnittelua tai tiivisteiden muotoja.
Lisäksi viitataan pallografiittivaluraudasta valmistettujen putkien ja putkenosien kanssa käytettäväksi tarkoitettujen liitosten, laippasovittimien ja kannattimien vähimmäissuorituskykyvaatimuksiin.
HUOM. Tässä eurooppalaisessa standardissa kaikki paineet ovat suhteellisia paineita, ja niiden mittayksikkö on bar (100 kPa = 1 bar).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1092-2:1997 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges
EN 1333:2006 Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN
EN 14901-1:2014+A1:2019 Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 1: Epoxy coating (heavy duty)
Vahvistuspäivä
01.11.2010
Julkaisupäivä
02.09.2011
Painos
4
Sivumäärä
157
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin