Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 54-22:2015

Paloilmoittimet. Osa 22: Palautuvat linjalämpöilmaisimet

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi koskee palautuvia linjalämpöilmaisimia, jotka koostuvat valokuituun, paineilmaputkeen tai sähköiseen ilmaisinkaapeliin perustuvasta ilmaisuyksiköstä, jotka on liitetty joko suoraan tai rajapintamoduulin kautta ilmaisimen keskusyksikköön. Linjalämpöilmaisimet on tarkoitettu käytettäväksi rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle sekä maa- ja vesirakennuskohteisiin asennettavissa paloilmoittimissa (ks. standardi EN 54‑1:2011).
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään standardin mukaisia palautuvia linjalämpöilmaisimia koskevat vaatimukset, toimintakriteerit ja vastaavat testausmenetelmät sekä suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP).
Tämä eurooppalainen standardi kattaa myös sellaiset palautuvat linjalämpöilmaisimet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tehtaiden ja laitteistojen kohdesuojauksessa.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske palautuvia linjalämpöilmaisimia, joilla on erityistoimintoja ja jotka on kehitetty tiettyjä riskejä varten.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske myöskään sellaisia linjalämpöilmaisimia, jotka perustuvat ei-palautuviin tietyssä lämpötilassa reagoimaan määriteltyihin sähkökaapeleihin (niin kutsutut digitaaliset järjestelmät).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
15.06.2015
Julkaisupäivä
22.08.2017
Painos
1
Sivumäärä
166
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin