Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 71-9 + A1

Lelujen turvallisuus. Osa 9: Orgaaniset kemialliset yhdisteet. Vaatimukset

Soveltamisala
Tämä lelujen turvallisuutta käsittelevä standardin EN 71 osa 9 esittää vaatimukset tiettyjen haitallisten orgaanisten yhdisteiden siirtymiselle leluista tai lelumateriaaleista tai näiden yhdisteiden pitoisuuksille tietyn tyyppisissä leluissa tai
lelumateriaaleissa (ks. taulukko 1) altistuksen tapahtuessa seuraavilla tavoilla:
— suussa pitämällä
— nielemällä
— ihokosketuksella
— silmien kautta
— hengittämällä
kun lelua käytetään tarkoitetulla ja ennakoitavissa olevalla tavalla, huomioiden lasten normaali käyttäytyminen ja lelun toiminta ja malli.
Tämä standardi ei sisällä vaatimuksia kemiallisille leluille, harrastesarjoille eikä sormiväreille, joita käsittelevät standardin EN 71 muut osat.
Pakkausmateriaalit eivät myöskään kuulu tämän standardin soveltamisalaan, elleivät ne ole osa lelua tai ellei niillä ole tarkoitettua leikkiarvoa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
88/378/EEC Leludirektiivi

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.01.2008
Julkaisupäivä
30.05.2008
Painos
2
Sivumäärä
34
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin