Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 71-2 + A1

Lelujen turvallisuus. Osa 2: Syttyvyys

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään lelujen valmistuksessa kielletyt syttyvät materiaalit ja tiettyjen lelujen syttyvyyttä koskevat vaatimukset silloin, kun lelut ovat kosketuksessa pieneen sytytyslähteeseen.
Kohdassa 5 esitettyjä testausmenetelmiä käytetään lelujen syttyvyyden määrittämiseen tietyissä tarkoin määrätyissä testausolosuhteissa. Ei siis voida katsoa, että testaustulokset antavat kokonaiskäsityksen lelujen tai materiaalien mahdollisesta syttyvyydestä silloin, kun lelut ovat kosketuksessa muunlaisiin sytytyslähteisiin.
Tämä eurooppalainen standardi sisältää kaikkia leluja koskevat yleiset vaatimukset sekä erityisvaatimukset ja testausmenetelmät, joita on sovellettava seuraaviin leluihin sen vuoksi, että niitä on pidettävä erityisen riskialttiina:
—päässä pidettävät lelut: viikset, peruukit yms., jotka on tehty karvasta, hiuksista, nukasta tai samanlaisesta materiaalista, naamarit, huput, päähineet jne., päässä pidettävien lelujen liehuvat osat, lukuun ottamatta kuitenkaan tavallisesti paperisia tai pahvisia paukkukaramelleista saatavia fantasiapäähineitä
—leluina pidettävät naamiaisasut ja lelut, jotka on tarkoitettu pidettäväksi päällä lasten leikeissä
—lelut, joiden sisään lapsi voi mennä
—pehmolelut.
HUOM. Sähköllä toimivien lelujen syttyvyyttä koskevia lisävaatimuksia esitetään standardissa EN 62115.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN ISO 2431:1996 Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups (ISO 2431:1993, including Technical Corrigendum 1:1994)
EN ISO 6941:2003 Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:2003)
Tekninen komitea
Direktiivi
2009/48/EC Lelujen turvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
28.04.2014
Julkaisupäivä
06.02.2015
Painos
8
Sivumäärä
40
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin