Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 71-13

Lelujen turvallisuus. Osa 13: Hajulautapelit, kosmetiikan harrastepakkaukset ja makupelit

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi koskee hajulautapelejä, kosmetiikan harrastepakkauksia ja makupelejä sekä niiden lisäsarjoja. Siinä määritellään vaatimukset, jotka koskevat aineiden ja seosten käyttöä ja joissain tapauksissa niiden määrää ja pitoisuutta hajulautapeleissä, kosmetiikan harrastepakkauksissa ja makupeleissä ja tällaisten pelien tai pakkausten lisäsarjoissa.
Tällaisia aineita ja seoksia ovat
— aineet ja seokset, jotka vaarallisia aineita ja vaarallisia seoksia koskevassa EU:n lainsäädännössä on luokiteltu vaarallisiksi [15, 16, 17]
— aineet ja seokset, jotka suurina määrinä voivat aiheuttaa terveyshaittoja niitä käyttäville lapsille ja joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi edellä mainitussa lainsäädännössä
— muut tuotteen mukana toimitettavat kemialliset aineet ja seokset.
Lisäksi tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään leluissa kielletyt allergisoivat hajusteet, (erityisesti allergisoivia hajusteita koskevat) merkintävaatimukset ja kemikaaliluetteloa, käyttöohjeita, leikin aikana käytettäväksi tarkoitettuja varusteita sekä erittäin helposti syttyvien nesteiden käyttöä koskevat vaatimukset.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske kosmeettisia leluja, kuten nukeille tarkoitettua leikkikosmetiikkaa.
HUOM. Termit aine ja seos määritellään REACH-asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 [18] ja CLP-asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 [16].

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 71-1:2011+A3:2014 Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
EN ISO 8317:2015 Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages (ISO 8317:2015)
EN ISO 868:2003 Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)
Tekninen komitea
Direktiivi
2009/48/EC Lelujen turvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
28.04.2014
Julkaisupäivä
23.10.2015
Painos
1
Sivumäärä
52
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin