Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 771-6:2012 + A1:2015

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivimuurauskappaleet

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset luonnonkivistä valmistetuille muurauskappaleille, joiden leveys on vähintään 80 mm, ja joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ovat ei-näkyviin jäävät muuratut rakenteet, puhtaaksi muuratut rakenteet tai säälle alttiina olevat muuratut rakenteet kantavissa tai ei-kantavissa talon-, maan- ja vesirakentamiskohteissa. Muurauskappaleet soveltuvat kaikenlaisiin limitettyihin tai epäsäännöllisiin muurattuihin rakenteisiin, mukaan lukien massiiviseinät, rakoseinät, väliseinät, tukiseinät ja savupiippujen ulkoverhoukset. Ne voivat toimia palonsuojauksena, lämmöneristeenä, ääneneristeenä ja absorboida ääntä.
Tämä eurooppalainen standardi koskee myös luonnonkivimuurauskappaleita, jotka poikkeavat suorakulmaisesta, muotokappaleita sekä täydentäviä kappaleita sisä- ja ulkosovelluksissa.
Standardissa määritellään tuotteiden suoritustasot, esim. lujuus, petrografinen kuvaus, tiheys, huokoisuus, mittatarkkuus, lämmönjohtavuus, vedenimukyky ja pakkasenkestävyys, ja siinä esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukainen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) Siinä esitetään myös tässä eurooppalaisessa standardissa käsiteltyjen tuotteiden merkintää koskevat vaatimukset.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske kerroksen korkuisia kappaleita, luonnonkivisiä päällystekiviä, savupiippujen hormikappaleita eikä muurauskappaleita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kosteussulkuina.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1052-2:2016 Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
EN 1052-3:2002 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength
EN 12371:2010 Natural stone test methods - Determination of frost resistance
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
14.09.2015
Julkaisupäivä
27.09.2016
Painos
4
Sivumäärä
34
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.

Takaisin