Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 71-5:2015

Lelujen turvallisuus. Osa 5: Kemialliset lelut (lelusarjat) kokeilusarjoja lukuun ottamatta

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään muissa kemiallisissa leluissa (lelusarjoissa) kuin kokeilusarjoissa käytettäviä aineita ja materiaaleja koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät. Tällaisia aineita ja seoksia ovat
— aineet ja seokset, jotka vaarallisia aineita ja vaarallisia seoksia koskevassa EU:n lainsäädännössä on luokiteltu vaarallisiksi [5]
— aineet ja seokset, jotka suurina määrinä voivat aiheuttaa terveyshaittoja niitä käyttäville lapsille ja joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi edellä mainitussa lainsäädännössä
— muut kemiallisen lelun mukana toimitettavat kemialliset aineet ja seokset.
HUOM. Termit aine ja seos määritellään REACH-asetuksessa N:o (EY) 1907/2006 ja CLP-asetuksessa (EY) N:o 1272/2008.
Lisäksi esitetään merkintöjä, varoituksia, turvallisuusohjeita, sisällysluetteloa, käyttöohjeita ja ensiapuohjeita koskevat vaatimukset.
Tätä standardin EN 71 osaa sovelletaan
— kipsivalusarjoihin
— uunissa kovetettavaa pehmitettyä PVC-muovailuvahaa sisältäviin muovailusarjoihin
— polystyreeniraesarjoihin
— upotesarjoihin
— rakennussarjoihin sisältyviin tai niihin suositeltuihin liimoihin, maaleihin, lakkoihin, vernissoihin, ohentimiin ja puhdistusaineisiin (liuottimet).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
2009/48/EC Lelujen turvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
09.11.2015
Julkaisupäivä
11.10.2016
Painos
3
Sivumäärä
150
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin