Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 771-1:2012 + A1:2015

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 1: Poltetut tiilet

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset poltetuille tiilille, joiden aiottu käyttötarkoitus on pääasiassa suojattu tai suojaamaton muurattu rakenne (ks. määritelmät kohdista 3.3 ja 3.4) (esim. puhtaaksi muuratuissa ja rapatuissa muurauksissa, kantavissa tai ei-kantavissa muuratuissa rakenteissa mukaan lukien sisäverhoukset ja väliseinät sekä talonrakentamisessa että maa- ja vesirakentamisessa).
poistettu tekstiä
Tämä standardi koskee myös poltettuja tiiliä, jotka poikkeavat suorakulmaisesta.
Standardissa määritellään tuotteiden suoritustasot, esim. mittatarkkuus, lujuus ja tiheys, jotka mitataan erillisissä eurooppalaisissa standardeissa esitetyillä soveltuvilla testausmenetelmillä.
Standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukainen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP-luokka).
Standardissa esitetään myös standardissa käsiteltyjen tuotteiden merkintää koskevat vaatimukset.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele poltettujen tiilien standardikokoja eikä muotokappaleiden standardikokojen mittoja, kulmia eikä pyöristyssäteitä. Tämä eurooppalainen standardi ei myöskään määrittele muotokappaleiden kulmien eikä pyöristyssäteiden mittausmenetelmää.
Tämä eurooppalainen standardi ei sisällä vaatimuksia seuraaville tuotteille: päällystekivinä käytettäville tiilille, savupiippujen sisähormeissa käytettäville tiilille, kerroksen korkuisille tiilielementeille eikä tiilille, joiden palolle alttiina pintana toimii tiileen kiinnitetty lämmöneristysmateriaali. Standardi koskee kuitenkin poltettuja tiiliä, joita käytetään savupiippujen ulkopuoliseen verhoukseen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1052-3:2002 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength
EN 13501-1:2018 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
EN 1745:2020 Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
14.09.2015
Julkaisupäivä
07.03.2017
Painos
4
Sivumäärä
59
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.

Takaisin