Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 771-3:2012 + A1:2015

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 3: Betoniharkot (Normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaines)

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset normaalipainoisesta kiviaineksesta ja kevytrunkoaineksesta tai niistä molemmista valmistetuille betoniharkoille, joiden pääasialliset aiotut käyttötarkoitukset ovat ei-näkyviin jäävä muurattu rakenne, puhtaaksi muurattu rakenne tai säälle alttiina oleva muurattu rakenne kantavissa ja ei-kantavissa talon-, maan- ja vesirakentamiskohteissa. Muurauskappaleet soveltuvat kaikenlaisiin muureihin, mukaan lukien massiiviseinät, savupiippujen ulkoverhoukset, rakoseinät, väliseinät, tukiseinät ja perustukset. Ne voivat toimia palonsuojauksena, lämmöneristeenä, ääneneristeenä ja absorboida ääntä.
Tämä eurooppalainen standardi koskee myös betoniharkkoja, jotka poikkeavat suorakulmaisesta,  muotokappaleita  sekä täydentäviä kappaleita.
Standardissa määritellään tuotteiden suoritustasot, esim. lujuus, tiheys ja mittatarkkuus, ja siinä esitetään suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP-luokka). Siinä esitetään myös tässä eurooppalaisessa standardissa käsiteltyjen tuotteiden merkintää koskevat vaatimukset. 
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele betoniharkkojen standardikokoja eikä muotokappaleiden tai täydentävien kappaleiden standardikokojen nimellismittoja eikä kulmia. Standardi ei koske kerroksen korkuisia kappaleita, savupiippujen hormikappaleita eikä muurauskappaleita, joiden aiottu käyttötarkoitus on kosteussulkuina. Standardi ei koske muurauskappaleita, joiden palolle alttiina pintoina toimii niihin kiinnitetty lämmöneristysmateriaali.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
14.09.2015
Julkaisupäivä
07.03.2017
Painos
4
Sivumäärä
45
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin