Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 771-4:2012 + A1:2015

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 4: Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset höyrykarkaistuille kevytbetoniharkoille (AAC), joiden pääasialliset aiotut käyttötarkoitukset ovat erilaiset muuratut rakenteet kantavissa ja ei-kantavissa käyttökohteissa. Muurauskappaleet soveltuvat kaikenlaisiin muureihin, mukaan lukien massiiviseinät, rakoseinät, väliseinät, tukiseinät, perustukset ja muut käyttökohteet maanpinnan alapuolella. Ne voivat toimia palonsuojauksena, lämmöneristeenä, ääneneristeenä ja savupiipun verhouksena (lukuun ottamatta savupiipun hormikappaleita).
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat höyrykarkaistut kevytbetoniharkot, joihin kiinnitetty lämmöneristysmateriaali ei toimi palolle alttiina pintoina. Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat myös kevytbetoniharkot, jotka ovat suorakulmion muotoisia, muotokappaleita tai täydentäviä muurauskappaleita. Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot saattavat koostua tiheyksiltään erilaisista kerroksista, joista kaikki eivät ole kantavia. 
Standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukainen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP-luokka).
Standardissa esitetään myös standardissa käsiteltyjen tuotteiden merkintää koskevat vaatimukset. 
Tämä eurooppalainen standardi ei käsittele kerroksen korkuisten elementtien vaatimuksia, savupiippujen hormikappaleita eikä muurauskappaleita, joiden palolle alttiina pintoina toimii niihin kiinnitetty lämmöneristysmateriaali. Se ei määrittele höyrykarkaistujen kevytbetoniharkkojen standardikokoja eikä muotokappaleiden ja täydentävien kappaleiden nimellismittoja ja kulmia. Standardissa ei esitetä muotokappaleiden tai täydentävien muurauskappaleiden sallittuja mittapoikkeamia. Se ei koske tuotteita, joiden aiottu käyttötarkoitus on kosteussulkuna tai savupiipun hormina.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1052-2:2016 Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
EN 1052-3:2002 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength
EN 13501-1:2018 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
14.09.2015
Julkaisupäivä
07.03.2017
Painos
4
Sivumäärä
37
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.

Takaisin