Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 771-2:2012 + A1:2015

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 2: Kalkkihiekkatiilet ja -harkot

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset kalkkihiekkatiilille ja -harkoille, joiden pääasialliset aiotut käyttötarkoitukset ovat sisä- ja ulkoseinät, kellaritilat, perustukset ja savupiippujen ulkoverhoukset.
Tämä eurooppalainen standardi on tarkoitettu koskemaan kaikkia kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja, mukaan lukien ne, jotka poikkeavat suorakulmaisesta, muotokappaleita sekä täydentäviä kappaleita.
Standardissa määritellään tuotteiden suoritustasot, esim. lujuus, tiheys ja mittatarkkuus, jotka mitataan erillisissä eurooppalaisissa standardeissa esitetyillä soveltuvilla testausmenetelmillä.
Standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukaisen tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP-luokka) Siinä esitetään myös tässä eurooppalaisessa standardissa käsiteltyjen tuotteiden merkintää koskevat vaatimukset.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen standardikokoja eikä muotokappaleiden tai täydentävien kappaleiden standardikokojen mittoja eikä kulmia.
Standardi ei koske kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja, joiden tyhjä tilan osuus on suurempi kuin 60 % tilavuudesta eikä tuotteita, joiden pääasiallinen valmistusaine on liuske.
Standardi ei koske kerroksen korkuisia kappaleita.
Standardi ei koske tuotteita, joiden aiottu käyttötarkoitus on kosteussulkuina tai joiden palolle alttiina pintoina toimii niihin kiinnitetty lämmöneristysmateriaali, eikä savupiippujen hormikappaleita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
14.09.2015
Julkaisupäivä
07.03.2017
Painos
5
Sivumäärä
46
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin