Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 806-1 + A1

Ohjeet kiinteistöjen käyttövesijärjestelmille. Osa 1: Yleistä

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittää vaatimukset, ja antaa suosituksia rakennustensisäisten, tai tietyissä tapauksissa rakennuksen ulkopuolisten mutta kiinteistön alueella sijaitsevien, (ks. kuva 1) talousvesilaitteistojen suunnitteluun, asennukseen, muutoksiin, testaukseen, kunnossapitoon ja käyttöön.
Se kattaa putkien, liitosten sekä liitettävien laitteiden kattaman, talousveden johtamiseen asennetun järjestelmän.
Jos kiinteistön alueella on yksityinen talousveden lähde, tämän standardin soveltamisala kattaa myös tuosta yksityisestä vesilähteestä lähtevän putkiston.
Soveltamisala päättyy talousvesijärjestelmän virtauksen päätepisteeseen, jossa on oltava ilmarako (esim. keittiöhanan kohdalla) tai suojalaite (esim. putkiliitoksen kohdalla).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
93/38/EEC Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
25.03.2002
Julkaisupäivä
31.08.2012
Painos
1
Sivumäärä
62
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin