Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 877 + A1 + AC

Valurautaiset putket, yhteet ja tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista. Vaatimukset, testausmenetelmät ja laatuvakuutus

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi koskee valurautaputkistojen osia, jotka yleensä toimivat viettoviemäreinä, joita käytetään rakennusten viemärijärjestelmien osina.
Nimelliskoot ovat välillä DN 40 – DN 600, nämä koot mukaan lukien.
Tämä standardi määrittelee vaatimukset valurautaisten putkien, putkiyhteiden sekä lisätarvikkeiden materiaaleille, mitoille ja toleransseille, mekaanisille ominaisuuksille, ulkoasulle, standardinmukaisille pinnoitteille. Lisäksi siitä ilmenee kaikkien komponenttien, mukaan lukien liitosten suoritusvaatimukset. Laadunvarmistusta käsitellään opastavassa liitteessä.
Se kattaa millä tahansa valimoprosessilla valetut tai valetuista komponenteista valmistetut putket, putkiyhteet sekä lisätarvikkeet ja näitä vastaavat liitokset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
93/38/EEC Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
05.03.2007
Julkaisupäivä
04.07.2014
Painos
2
Sivumäärä
100
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.

Takaisin