Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 81-20

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 20: Henkilö- ja tavarahenkilöhissit

Soveltamisala
1.1 Tässä standardissa määritellään suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet kiinteästi asennetuille uusille vetopyörä-, pakko- tai hydraulikäyttöisille henkilö- tai tavarahenkilöhisseille, joissa on
kiinteät pysähdystasot ja kori, jolla kuljetetaan henkilöitä tai henkilöitä ja tavaroita ja jota kannattavat köydet,
ketjut tai nostosylinterit ja joka liikkuu johteissa, jotka eivät poikkea pystysuorasta enempää kuin 15°.
1.2 Tämän standardin vaatimusten lisäksi on erikoistapauksissa (vammaisten henkilöiden kuljetus, palo-
tilanne, mahdollinen räjähdysvaarallinen ympäristö, äärimmäiset ilmasto-olosuhteet, seismiset olosuhteet,
vaarallisten aineiden kuljetus jne.) sovellettava tarvittavia lisävaatimuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
IEC 60227-6:2001
IEC 60245-5:1994
ISO 1219-1:2012 Fluid power systems and components -- Graphical symbols and circuit diagrams -- Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications
Direktiivi
95/16/EC Hissit
2014/33/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
01.09.2014
Julkaisupäivä
02.04.2015
Painos
1
Sivumäärä
300
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin