Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 81-50

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Arvioinnit. Osa 50: Hissin komponenttien suunnittelusäännöt, tarkastukset, laskelmat ja testit

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee suunnittelusäännöt, laskelmat, tarkastukset ja koestukset hissien komponenteille, joihin viitataan muissa standardeissa, joita käytetään henkilöhisseille, tavarahenkilöhisseille, tavarahisseille ja muille samantyyppisille nostolaitteille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 7942:1985/Amd 1:1991
Direktiivi
95/16/EC Hissit
2014/33/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
01.09.2014
Julkaisupäivä
15.05.2015
Painos
1
Sivumäärä
189
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin