Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 81-72 Kumottu

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilö- ja tavarahenkilöhissejä koskevat erityisvaatimukset. Osa 72: Palomieshissit

Soveltamisala
1.1 Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään standardin EN 81-20 lisävaatimukset tai siitä poikkeavat vaatimukset uusille henkilö- ja tavarahenkilöhisseille, joita voidaan käyttää palontorjunta- ja evakuointitarkoituksiin palomiesten valvonnassa.

1.2 Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan seuraavien ehtojen täyttyessä:
— hissikuilu ja hissin ympäristö suunnitellaan rajoittamaan palon, kuumuuden ja savun pääsy hissikuiluun, koneistotiloihin ja turvallisille alueille
— rakennuksen suunnittelu rajoittaa veden virtauksen hissikuiluun
— palomieshissiä ei käytetä poistumistienä
— hissikuilu ja hissin ympäristö suojataan palolta vähintään samantasoisesti kuin rakennuksen runko
— sähkön syöttö on turvallinen ja luotettava
— hissiä syöttävä(t) sähkökaapeli(t) suojataan palolta samalla palosuojaustasolla kuin hissikuilun runko
— käytössä on sopiva huolto- ja todentamissuunnitelma.

1.3 Tämä eurooppalainen standardi ei koske
— osittain suojatulla kuilulla varustettujen hissien käyttöä palomieshisseinä
— uusiin tai käytössä oleviin rakennuksiin asennettuja hissejä, jotka eivät ole rakennuksen palonkestävän rungon sisällä
— käytössä olevien hissien merkittäviä muutoksia.

1.4 Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele
— palomieshissien lukumäärää eikä palontorjuntatoimenpiteiden aikana palveltavia kerroksia
— turvallisen alueen (turvallisten alueiden) kokoa
— monikerroksisen hissikorin muun kuin ylimmän kerroksen käyttöä palontorjuntatoimenpiteisiin.

1.5 Tämä eurooppalainen standardi käsittelee merkittäviä vaaroja, vaaratilanteita ja vaarallisia tapahtumia, jotka esiintyvät palomieshisseillä (kuten kohdassa 4 on lueteltu), kun niitä käytetään tarkoitetulla tavalla ja hissin toimittajan ennakoimissa olosuhteissa.

1.6 Seuraavia merkittäviä vaaroja ei käsitellä tässä standardissa ja oletetaan, että rakennuksen suunnittelija ottaa ne huomioon:
— palomieshissejä on liian vähän tai niiden sijainti ei ole oikea palomiesten kuljettamiseen ylös rakennuksessa
— tulipalo palomieshissin kuilussa, turvallisella alueella, koneistotilassa tai korissa
— rakennuksen kerrosmerkintöjen puuttuminen jossakin kerroksessa
— veden hallinta ei toimi oikein.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 131-1:2015+A1:2019 Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
EN 60529:1991
EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
Direktiivi
95/16/EC Hissit
2014/33/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.05.2015
Kumouspäivä
07.08.2020
Painos
1
Sivumäärä
89
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin