Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 81-70:2018

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilö- ja tavarahenkilöhissejä koskevat erityisvaatimukset. Osa 70: Hissien esteettömyys henkilöille mukaan lukien vammaiset henkilöt

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset sille, että erityyppiset henkilöt, mukaan lukien vammaiset henkilöt, voivat turvallisesti ja itsenäisesti päästä hissiin ja käyttää sitä.
Tätä standardia sovelletaan uusiin standardin EN 81‑20 mukaisiin henkilö- ja tavarahenkilöhisseihin. Muun tyyppisille hisseille, esim. standardin EN 81‑22 mukaisille kaltevan tason hisseille, tämä standardi voi olla käyttökelpoinen lähtökohta
HUOM. 1 Katso liitteestä D opastusta parannetun esteettömyyden ja käytettävyyden ratkaisuista.
HUOM. 2 Katso standardista EN 81–82 olemassa olevien hissien esteettömyyden parantamisesta Euroopan komission kesäkuun 8 päivänä 1995 antaman suosituksen (95/216/EY) mukaisesti, joka koskee olemassa olevien hissien turvallisuuden parantamista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
EN 81-28:2018 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
Direktiivi
Vahvistuspäivä
25.05.2018
Julkaisupäivä
04.09.2018
Painos
2
Sivumäärä
54
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin