Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 81-80:2019

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Käytössä olevat hissit. Osa 80: Säännöt käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantamiseksi

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään menetelmä käytössä olevien hissien turvallisuuden parantamiselle, jolloin tarkoituksena on saavuttaa uusien hissien kanssa samanarvoinen turvallisuustaso soveltamalla turvallisuustekniikan nykytason mukaisia ratkaisuja.
HUOM. Joissakin tilanteissa, esim. rakennuksen tilojen takia, ei välttämättä ole mahdollista saavuttaa turvallisuustekniikan nykytasoa.
Tätä asiakirjaa sovelletaan pysyvästi asennettuihin sähkökäyttöisiin henkilö- ja tavarahenkilöhisseihin, joissa on vetopyörä- tai telakoneisto, hydraulihisseihin, joissa on kiinteät pysähdystasot ja kori, jolla kuljetetaan henkilöitä tai henkilöitä ja tavaroita ja joka liikkuu johteilla, jotka eivät poikkea pystysuunnasta enempää kuin 15°.
Tämä asiakirja sisältää käytössä olevien hissien turvallisuuden parannuksia, koskien:
a) käyttäjää
b) huolto- ja tarkastushenkilökuntaa
c) henkilöitä, jotka ovat kuilun, konehuoneen ja pyörästökomeron ulkopuolella (mutta niiden välittömässä läheisyydessä)
d) muita valtuutettuja henkilöitä.
Tätä asiakirjaa ei koske:
e) hissejä, joissa on erilainen käyttöjärjestelmä kuin edellä mainittu
f) nostolaitteita, kuten paternosterhissejä, kaivoshissejä, näyttämöhissejä, automaattisesti kuormattavia laitteita, nostokoreja, rakennushissejä ja nostettavia työtasoja, laivojen nostolaitteita, tutkimus- ja porauslauttojen nostolaitteita, asennus- ja huoltolaitteita
g) laitteistoja, joissa johteiden kaltevuuskulma pystysuuntaan nähden on suurempi kuin 15°
h) kevythissejä, joiden nimellisnopeus on 0,15 m/s tai sen alle
i) turvallisuutta hissien kuljetuksen, asennuksen, korjaamisen ja purkamisen aikana
Tämä asiakirja voi kuitenkin olla näille hyödyllinen perusaineisto.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
30.08.2019
Julkaisupäivä
08.10.2019
Painos
2
Sivumäärä
56
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin