Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 998-1:2016

Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi koskee epäorgaanisiin sideaineisiin perustuvia tehdasvalmisteisia rappauslaasteja/tasoitteita, jotka on tarkoitettu ulkokäyttöön (rappaus) ja sisäkäyttöön (tasoitus) seinissä, sisäkatoissa, pilareissa ja väliseinissä. Standardi sisältää määritelmät ja lopputuotteen toiminnalliset vaatimukset.
Tässä eurooppalaisessa standardissa on esitetty tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP). Standardi sisältää myös tuotteen merkintävaatimukset.
Standardi ei koske laasteja, joiden pääasiallinen aktiivinen sideaine on kalsiumsulfaatti.
Kalsiumsulfaattisideainetta voidaan kuitenkin käyttää lisäsideaineena yhdessä kalkin kanssa. Jos kalkki on pääasiallinen aktiivinen sideaine, tämä eurooppalainen standardi koskee ko. rappauslaastia/tasoitetta. Jos laastin pääasiallinen aktiivinen sideaine on kalsiumsulfaatti, laastia koskee standardi EN 13279.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske palonkestäviä tai akustisia erityisominaisuuksia sisältäviä laasteja, kantavien rakenteiden korjaamiseen tarkoitettuja laasteja eikä rakennusosien pintakäsittelyyn tarkoitettuja silotus- ja oikaisumateriaaleja, maaleja, pinnoitteita, orgaanisia ohutsaumarappauslaasteja/tasoitteita eikä tehdasvalmisteisia levyjä tai vastaavia (esim. kipsilevyjä).
Tämä eurooppalainen standardi koskee luvussa 3 määriteltyjä rappauslaasteja/tasoitteita lukuun ottamatta paikalla valmistettavia laasteja. Tätä eurooppalaista standardia tai standardin osia voidaan kuitenkin käyttää yhdessä paikalla valmistettuja laasteja koskevien soveltamisohjeiden ja kansallisten spesifikaatioiden kanssa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.11.2016
Julkaisupäivä
23.05.2017
Painos
3
Sivumäärä
26
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin