Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CEN/TR 12566-2:fi

Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 2: Maahanimeyttämöt

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään suositellut vaatimukset maahanimeyttämöille, jotka on suunnattu kooltaan yhdestä talosta 50 hengelle ja joihin lasketaan talousjätevettä EN 12566-1 ja EN 12566-4 mukaan valmistetuista saostussäiliöistä.
Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelun lähtökohdat ja mitoitusarvot, yksityiskohdat rakentamiselle sekä asennus- ja rakenneosavaatimukset maahanimeyttämöille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
93/38/EEC Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
05.09.2005
Julkaisupäivä
30.08.2013
Painos
1
Sivumäärä
93
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin