Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CEN/TS 16555-1:fi

Innovaatiojohtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Soveltamisala
Tässä teknisessä spesifikaatiossa esitetään ohjeistusta innovaatioiden hallintajärjestelmän luomiseen ja ylläpitämiseen. Sitä voidaan soveltaa kaikkiin julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin niiden toimialasta, tyypistä tai koosta riippumatta.
Tässä asiakirjassa esitetään ohjeistusta
—organisaation toimintaympäristön ymmärtämiseen
—ylimmän johdon sitouttamiseen
—innovoinnin onnistumisen suunnitteluun
—innovoinnin mahdollistavien tai sitä edistävien tekijöiden tunnistamiseen ja vaalimiseen
—innovaatioiden hallintaprosessin kehittämiseen
—innovaatioiden hallintajärjestelmän toimivuuden arviointiin ja parantamiseen
—innovaatiojohtamistekniikoiden ymmärtämiseen ja käyttämiseen.
Tämän asiakirjan avulla organisaatio voi lisätä tietoa innovaatioiden hallintajärjestelmän arvosta, laatia tällaisen järjestelmän, laajentaa innovaatiomahdollisuuksiaan ja siten luoda lisäarvoa organisaatiolle ja sen sidosryhmille.
HUOM. Tässä asiakirjassa kuvailtu innovaatioiden hallintajärjestelmä noudattaa PDCA-menettelyä (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi), joten

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
12.08.2013
Julkaisupäivä
14.02.2014
Painos
1
Sivumäärä
37
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin