Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CEN/TS 16555-3:fi

Innovaatiojohtaminen. Osa 3: Innovaatioajattelu

Soveltamisala
Tässä teknisessä spesifikaatiossa esitetään innovaatioajattelun lähestymistapaa koskevaa ohjeistusta. Innovaatioajattelua voidaan hyödyntää organisaation kaikilla tasoilla.
Teknisen spesifikaation tässä osassa esitetään ohjeistusta siihen, miten innovaatioajattelun keskeiset arvot voidaan yhdistää organisaatioihin. Tämän teknisen spesifikaation tässä osassa esitetään lähestymistapa, jolla tasapainotetaan valittuun mahdollisuuteen tai ongelmaan liittyvät riskit ja kaupallinen toteuttamiskelpoisuus. Tämän teknisen spesifikaation tässä osassa tarjotaan ylimmälle johdolle yksi mahdollinen lähestymistapa, jolla voidaan arvioida mahdollisia tuloksia ja määrittää se, mikä ”sopii parhaiten” organisaation senhetkiseen strategiaan.
Tämä tekninen spesifikaatio soveltuu kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille, myös pk-yrityksille, ja se on tarkoitettu laaja-alaisesti sovellettavaksi. Tämä tekninen spesifikaatio voi kuitenkin olla erityisen hyödyllinen niille tahoille, jotka toteuttavat ja ylläpitävät innovointia mainituissa organisaatioissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management - Part 1: Innovation Management System
Vahvistuspäivä
19.01.2015
Julkaisupäivä
23.10.2015
Painos
1
Sivumäärä
32
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin