Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CEN/TS 16555-4:fi

Innovaatiojohtaminen. Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta

Soveltamisala
Tässä teknisessä spesifikaatiossa annetaan ohjeistusta, josta on organisaatiolle hyötyä aineettoman omaisuuden tunnistamisessa, hankkimisessa ja suojaamisessa, jotta
- organisaatio saa yleiskuvan aineettoman omaisuuden hallinnan keskeisistä periaatteista innovaatio-prosessin yhteydessä
- kyetään edistämään parhaita käytäntöjä aineetonta omaisuutta koskevissa asioissa. Tästä on seurauksena aineettoman omaisuuden tehokas käyttöönotto, ja samalla organisaation parantunut kyky ottaa vaikuttavasti huomioon kolmansien osapuolten omistamaa aineetonta omaisuutta.
Tätä teknistä spesifikaatiota voidaan hyödyntää kaikentyyppisissä organisaatioissa, myös julkisella sektorilla. Erityisesti pk-yritysten tarpeisiin on kiinnitetty huomiota.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
19.01.2015
Julkaisupäivä
23.08.2016
Painos
1
Sivumäärä
62
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin