Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CEN/TS 16555-5:2014:fi

Innovaatiojohtaminen. Osa 5: Yhteistyön hallinta

Soveltamisala
Tässä teknisessä spesifikaatiossa annetaan ohjeita yhteistyön hallintaan sekä tuottavaan vuorovaikutukseen innovointiin osallistuvien yksilöiden, osastojen ja kolmannen osapuolten organisaatioiden välillä. Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikentyyppisiin organisaatioihin, kuten valmistavaan teollisuuteen ja palveluyrityksiin, vapaaehtoisorganisaatioihin sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoihin, mutta asiakirja soveltuu erityisen hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille).
Tämä asiakirja on yksi kuudesta teknisestä spesifikaatiosta, jotka tukevat teknisten spesifikaatioiden sarjan osaa CEN/TS 16555-1.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management - Part 1: Innovation Management System
Vahvistuspäivä
19.01.2015
Julkaisupäivä
23.08.2016
Painos
1
Sivumäärä
30
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin