Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CEN/TS 16555-6:2014:fi

Innovaatiojohtaminen. Osa 6: Luovuuden hallinta

Soveltamisala
Tässä teknisessä spesifikaatiossa esitetään innovaatioiden pohjana toimivien uusien ideoiden synnyttämiseen tarkoitetun prosessin hallintaa koskevaa ohjeistusta.
Tätä ohjeistusta voidaan soveltaa kaikentyyppisiin organisaatioihin, kuten valmistavaan teollisuuteen ja palveluyrityksiin, vapaaehtoisorganisaatioihin sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoihin, mutta asiakirja soveltuu erityisen hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille).
Tässä teknisessä spesifikaatiossa esitetty ohjeistus kattaa asiat, jotka innovaation hallinnasta vastaavien tahojen on otettava huomioon, etenkin luovassa vaiheessa. Tämän lisäksi käsitellään ideoiden hankkimista organisaation ulkopuolelta.
Tämä asiakirja on yksi kuudesta teknisestä spesifikaatiosta, jotka tukevat teknisten spesifikaatioiden sarjan ensimmäistä osaa CEN/TS 16555-1, Innovaatiojohtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management - Part 1: Innovation Management System
Vahvistuspäivä
19.01.2015
Julkaisupäivä
25.10.2016
Painos
1
Sivumäärä
32
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin