Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CEN/TS 16555-7:2015:fi

Innovaatiojohtaminen. Osa 7: Innovaatiojohtamisen arviointi

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tässä teknisessä spesifikaatiossa annetaan ohjeita innovaatioiden hallintajärjestelmän ja sen suorituskyvyn arvioinnista. Asiakirjassa kuvataan, miten organisaatiot voivat parantaa innovaatioiden hallintajärjestelmän vahvuuksien ja heikkouksien sisäistä läpinäkyvyyttä. Tätä läpinäkyvyyttä voidaan hyödyntää innovaatiojohtamisen valmiuksien ja suorituskyvyn vaikuttavien parantamistoimenpiteiden kehittämisessä. Innovaatio-johtamisen parantunut suorituskyky on tärkeää arvon luomisen kannalta organisaatiolle, yhteistyökumppaneille ja tärkeille sidosryhmille.
Tässä teknisessä spesifikaatiossa esitetään ohjeistusta
•innovaatiojohtamisen erityyppisistä arviointimalleista
•vaikuttavan innovaatiojohtamisen arvioinnin yleisestä prosessista
•arvioitavista innovaatiojohtamisen osioista, kuten näkemyksistä ja vaikutuksista, joita voidaan saada innovaatiojohtamisen arvioinnilla.
Tämän teknisen spesifikaation avulla organisaatiot saavat yleiskuvan innovaatiojohtamisen eri arviointimalleista. Näiden arviointimallien tuntemuksesta on apua organisaation oman innovaatiojohtamisen arvioinnin suunnittelussa. Tästä syystä innovaatiojohtamisen arvioinnista saadut tulokset toimivat perustana innovaatiojohtamisen valmiuksien ja suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman kehittämiselle.
Tässä teknisessä spesifikaatiossa
•ei suositella mitään tiettyä menetelmää innovaatiojohtamisen arviointiin
•ei käsitellä innovaatiojohtamisen suorituskykyä parantavia toimenpiteitä
•ei anneta tarkkoja vertailutuloksia tai -pisteytyksiä innovaatiojohtamisen eri osioille
•ei käsitellä parannuksia koskevaa varsinaista päätöksentekoa tai näiden päätösten vaikutuksia.
Tätä teknistä spesifikaatiota voidaan soveltaa mihin tahansa innovaatioiden hallintajärjestelmään. Se on kuitenkin pääasiallisesti tarkoitettu teknisen spesifikaation CEN/TS 16555-1 mukaisen innovaatioiden hallintajärjestelmän arviointiin. Tämän teknisen spesifikaation CEN/TS 16555-7 velvoittava liite B sisältää vaikutukset, joita voidaan odottaa teknisen spesifikaation CEN/TS 16555-1 mukaista innovaatioiden hallintajärjestelmää koskevasta vaikuttavasta innovaatiojohtamisen arvioinnista.
Tätä teknistä spesifikaatiota voidaan soveltaa kaikkiin organisaatioihin riippumatta organisaation liiketoiminta-alasta, tyypistä, iästä tai koosta. Laadinnassa on kuitenkin keskitytty erityisesti sovellettavuuteen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tätä teknistä spesifikaatiota ei ole tarkoitettu sertifiointiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management - Part 1: Innovation Management System
Vahvistuspäivä
23.12.2015
Julkaisupäivä
25.10.2016
Painos
1
Sivumäärä
44
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin