Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12566-1 + A1 Kumottu

Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 1: Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt

Soveltamisala
Standardin tässä osassa määritellään vaatimukset esivalmisteisille saostussäiliöille ja lisävarusteille, joita käytetään enintään 50 asukkaan talousjätevesien osittaiseen käsittelyyn. Putkikoot, kuormat, vesitiiviys, merkintä ja laadunvalvonta määritellään.
Seuraavat tapaukset eivät kuulu soveltamisalaan:
1) Ainoastaan harmaata vettä käsittelevät saostussäiliöt
2) Paikalla kootut saostussäiliöt.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
93/38/EEC Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.08.2004
Kumouspäivä
09.09.2016
Painos
1
Sivumäärä
60
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.

Takaisin