Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12566-3 + A2 Kumottu

Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 3: Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut talousjäteveden pienpuhdistamot

Soveltamisala
Kansallinen esipuhe
Tämän esipuheen laatimisen hetkellä tehdasvalmisteisten ja/tai paikalla koottujen talousjäteveden pienpuhdistamoiden suoritustasoilmoitukseen ja CE-merkintään sovelletaan kumottua standardia SFS-EN 12566-3:2005+A1:2009. Tarkista viimeisin sovellettava standardi Euroopan komission sivuilta (Publications in the Official Journal):
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset, testausmenetelmät, merkintä ja vaatimusten mukaisuuden arviointi tehdasvalmisteisille ja/tai paikalla kootuille enintään 50 hengen talousjäteveden pienpuhdistamoille (sisältäen matkailuyritykset). Tämän eurooppalaisen standardin mukaiset pienpuhdistamot on tarkoitettu käsittelemään raakaa talousjätevettä.
|A2> Se kattaa pienpuhdistamot, jotka on valmistettu betonista, teräksestä, PVC-U:sta, polyeteenistä (PE), polypropeenista (PP), lasikuituvahvisteisesta polyesteristä (GRP-UP), polydisyklopentadieenistä (PDCPD) ja taipuisista levyistä (PEHD, PP, PVC, EPDM) tehdyt säiliöt. Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään pienpuhdistamon suorituskyvyn määrittelevät testausmenetelmät, jotka tarvitaan puhdistamon soveltuvuuden varmistamiseksi käyttötarkoituksessa (ks. 3.1).
Tämä eurooppalainen standardi soveltuu pienpuhdistamoille, jotka asennetaan maan alle ja joihin ei kohdistu liikennekuormaa.
Tämä eurooppalainen standardi soveltuu yhden valmistajan esivalmisteisista rakenneosista joko tehtaalla tai paikalla kootuille pienpuhdistamoille, ja jotka testataan yhtenä kokonaisuutena.
HUOM. Joissakin maissa talousjäteveden pienpuhdistamoita täydennetään muilla järjestelmillä kansallisten määräysten

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
12.08.2013
Kumouspäivä
09.09.2016
Painos
3
Sivumäärä
101
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin