Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13001-3-1 + A1 Kumottu

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 3-1: Teräsrakenteiden rajatilat ja kelpoisuuden osoittaminen

Soveltamisala
Tätä eurooppalaista standardia on käytettävä yhdessä sen osien 1 ja 2 kanssa, joissa määritellään yleiset ehdot, vaatimukset ja menetelmät nostureissa esiintyvien mekaanisten vaarojen välttämiseksi nosturin suunnittelun ja teoreettisen todentamisen avulla.
HUOM. Erityisvaatimukset tietyn tyyppisille nostureille annetaan nosturityyppikohtaisissa eurooppalaisissa standardeissa.
Seuraavassa on luettelo merkittävistä vaaratilanteista ja vaarallisista tapahtumista, jotka voivat johtaa henkilöriskeihin normaalin käytön sekä ennakoitavassa olevan väärinkäytön aikana. Tämän standardin kohtien 4...8 noudattaminen on tarpeen pienentämään seuraaviin vaaroihin liittyviä riskejä tai poistamaan ne
a)lujuuden rajojen ylittäminen (myötääminen, murtuminen, väsyminen)
b)materiaalin tai komponenttien lämpötilarajojen ylittäminen
c)nosturin tai sen osien elastisen stabiliteetin menettäminen (nurjahdus, lommahdus).
Tätä eurooppalaista standardia ei voi soveltaa nostureihin, jotka on valmistettu ennen päivämäärää, jolloin tämä eurooppalainen standardi on julkaistu EN-standardina. Standardi toimii vertailupohjana tietyn nosturityypin eurooppalaisille standardeille (ks. liite I).
HUOM. Standardi EN 13001-3-1 käsittelee ainoastaan standardin EN 13001-1 mukaista rajatilamenetelmää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.09.2013
Kumouspäivä
26.01.2018
Painos
1
Sivumäärä
202
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin