Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14960 Kumottu

Ilmalla täytettävät leikkivälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

Soveltamisala
Tätä standardia sovelletaan ilmalla täytettäviin leikkivälineisiin, jotka on tarkoitettu alle 14-vuotiaiden lasten käytettäviksi sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Tässä standardissa eritellään turvallisuusvaatimukset ilmalla täytettäville leikkivälineille, joiden ensisijainen käyttötarkoitus on hyppiminen ja liukuminen. Standardi esittää ilmalla täytettävien leikkivälineiden suunnittelijoille, valmistajille ja toimittajille toimintatavat riskien käsittelemiseksi ja käyttäjille aiheutuvien onnettomuuksien minimoimiseksi. Standardi myös erittelee välineen mukana toimitettavan tiedon. Vaatimukset on laadittu pitäen mielessä saatavilla olevaan tietoon perustuvat riskitekijät.
Tämä standardi erittelee vaatimukset, joiden avulla suojellaan lasta vaaroilta, joita hän ei mahdollisesti voi ennalta huomata käyttäessään välinettä sen tarkotetulla tavalla tai tavalla, joka voidaan kohtuudella ennustaa.
Tätä standardia ei sovelleta ilmalla täytettäviin vesileikki- ja vapaa-ajan välineisiin, ilmalla täytettäviin leluihin, ilman kannattelemiin rakennelmiin, ilmalla täytettäviin pelkästään suojaamiseen tarkoitettuihin välineisiin, ilmalla täytettäviin pelastusvälineisiin tai muuntyyppisiin ilmalla täytettäviin leluihin, joiden ensisijainen käyttötarkoitus ei ole hyppiminen tai liukuminen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
28.10.2013
Kumouspäivä
24.05.2019
Painos
2
Sivumäärä
97
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin