Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15898 Kumottu

Kulttuuriperinnön vaaliminen. Tärkeimmät yleiset termit ja määritelmät

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kulttuuriperinnön vaalimiseen tai konservointiin liittyvät yleistermit kiinnittäen erityistä huomiota termeihin, joita käytetään laajasti tai joilla on tärkeä merkitys.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
21.11.2011
Kumouspäivä
29.11.2019
Painos
1
Sivumäärä
51
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin