Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13791:2007 Kumottu

Betonin puristuslujuuden arviointi rakenteista ja rakenneosista

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa
— esitetään menetelmät ja menettelyt betonin puristuslujuuden arvioimiseen paikallavaletuista rakenteista ja betonielementeistä
— esitetään periaatteet ja ohjeet epäsuorien testimenetelmien ja poratuista koekappaleista arvioidun valmiin rakenteen betonin puristuslujuuksien välisen vastaavuuden määritykseen
— esitetään ohjeet betonin puristuslujuuden arviointiin paikallavaletuista rakenteista ja betonielementeistä epäsuorilla tai yhdistetyillä menetelmillä.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu seuraavat tapaukset:
— kun käytetään epäsuoria menetelmiä, joiden tuloksilla ei ole vastaavuutta poratuista koekappaleista määritettyyn puristuslujuuteen
— kun arviointi perustuu halkaisijaltaan alle 50 mm:n porattuihin koekappaleisiin
— kun arviointi perustuu yhteen tai kahteen porattuun koekappaleeseen
— mikroporakappaleiden käyttö.
HUOM. Näissä tapauksissa käytetään käytetään betonin käyttöpaikalla voimassa olevia sääntöjä.
Tätä eurooppalaista standardia ei käytetä standardin EN 206-12, tai EN 13369 mukaisen betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuuden arviointiin lukuun ottamatta standardin EN 206-1:20001) kohdassa 5.5.1.2 tai 8.4 mainittuja tapauksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.05.2007
Kumouspäivä
30.08.2019
Painos
1
Sivumäärä
29
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin