Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1504-5 Kumottu

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 5: Betonirakenteen injektointi

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämän asiakirjan tämä osa määrittelee vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden ehdot injektointiaineiden tunnistukselle, toiminnalle (mukaan lukien säilyvyyttä koskevat näkökohdat) ja turvallisuudelle. Näitä injektointiaineita käytetään betonirakenteiden korjaukseen ja suojaukseen seuraavasti:
— voimia siirtävään betonin halkeamien, kolojen ja rakojen täyttöön (kategoria F, ks. kohta 3.1)
— betonin halkeamien, kolojen ja rakojen joustavaan täyttöön (kategoria D, ks. kohta 3.1)
— paisuvaan betonin halkeamien, kolojen ja rakojen täyttöön (kategoria S, ks. kohta 3.1).
Tämän asiakirjan tämän osan toiminnalliset vaatimukset eivät välttämättä sovellu hyvin erityisiin sovellutuksiin äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, esim. kryogeeniseen käyttöön, eivätkä ne koske erityisolosuhteita kuten esim. liikenteen tai
jään tai aiheuttamia onnettomuustilanteen iskuja eikä maanjäristyskuormituksia, joita koskevat erityiset toiminnalliset vaatimukset.
Tämän asiakirjan tämä osa ei koske:
— halkeamien käsittelyä laajentamalla niitä ja niiden sulkemista elastomeeritiivisteellä
— onkaloiden ulkopuolista täyttöä, eli aineen levittämistä rakenteen ulkopuolelta (yleensä ympäröivään perustuksen maaainekseen
tai rakenteen ja maa-aineksen liittymäkohtaan). Sitä käsitellään standardin EN 12715 kohdassa lujitusinjektointi[1]
— ennakkoinjektointia, jos se on tarpeen veden kulun lopettamiseksi tilapäisesti vedeneristysinjektoinnin aikana.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
30.05.2005
Kumouspäivä
12.08.2013
Painos
1
Sivumäärä
32
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin