Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 71-3 + A1 Kumottu

Lelujen turvallisuus. Osa 3: Eräiden alkuaineiden siirtyminen

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset ja testausmenetelmät, jotka koskevat alumiinin, antimonin, arseenin, bariumin, boorin, elohopean, kadmiumin, kromi III:n, kromi VI:n, koboltin, kuparin, lyijyn, mangaanin, nikkelin, orgaanisen tinan, seleenin, sinkin, strontiumin ja tinan siirtymistä lelumateriaaleista ja lelujen osista.
Pakkausmateriaalien ei katsota olevan osa lelua, ellei niillä ole leikkiarvoa.
HUOM. 1 Lisätietoa on Euroopan komission leluturvallisuusdirektiivin soveltamisoppaassa 12 [2].
Standardi sisältää vaatimuksia, jotka koskevat eräiden alkuaineiden siirtymistä seuraavista lelumateriaaleista:
—Luokka I: Kuivat, hauraat, jauhemaiset tai taipuisat materiaalit
—Luokka II: Nestemäiset tai tarttuvat materiaalit
—Luokka III: Raaputetut materiaalit.
Tässä standardissa esitettävät vaatimukset eivät koske sellaisia leluja tai lelujen osia, joista ei niiden kosketet¬tavuudesta, toiminnasta, painosta tai koosta päätellen ole vaaraa, että niitä imettäisiin, nuoltaisiin tai nieltäi¬siin tai että ne olisivat pitkäaikaisessa ihokosketuksessa, kun lelua tai lelun osaa käytetään tarkoitetulla tai lasten käyttäytymisen huomioiden ennakoitavissa olevalla tavalla.
HUOM. 2 Tässä standardissa pidetään todennäköisenä, että lapsi saattaa imeä, nuolla tai niellä seuraavia leluja tai lelujen osia (ks. kohdat H.2 ja H.3):
—kaikki suuhun laitettavaksi tarkoitetut lelut, kosmeettiset lelut ja leluiksi luokiteltavat kirjoitusvälineet
—kaikkien 6-vuotiaille tai nuoremmille lapsille tarkoitettujen lelujen kosketettavissa olevat osat ja komponentit. Vanhemmille lapsille tarkoitettujen lelujen osien joutumista suuhun ei yleensä pidetä todennäköisenä (ks. kohta H.2).


Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
2009/48/EC Lelujen turvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.11.2014
Kumouspäivä
18.08.2017
Painos
1
Sivumäärä
94
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin