Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 71-1 Kumottu

Lelujen turvallisuus. Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään lelujen mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien vaatimukset sekä niiden testausmenetelmät.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat lelut, jotka ovat mitä tahansa valmistetta tai materiaalia ja jotka on suunniteltu tai tarkoitettu (vaikkakaan ei välttämättä yksinomaan) alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin. Standardi koskee uusia leluja, ja siinä otetaan huomioon lelujen normaali ja ennakoitavissa oleva käyttöikä sekä lasten käyttäytyminen, kun leluja käytetään tarkoituksenmukaisesti.
Tämä osa sisältää erityisvaatimukset leluille, jotka on tarkoitettu alle 3-vuotiaiden (36 kk) lasten käyttöön, alle 18 kuukauden ikäisten lasten käyttöön sekä sellaisten lasten käyttöön, jotka eivät vielä pysty istumaan ilman tukea. EU:n direktiivin 2009/48/EY mukaan ilmaisulla ”tarkoitettu – – käyttöön” tarkoitetaan sitä, että vanhemman tai jonkin muun valvojan on pystyttävä kohtuullisen helposti olettamaan lelun toimintojen, koon ja ominaisuuksien perusteella, että lelu on tarkoitettu ilmoitettuun ikäryhmään kuuluvien lasten käyttöön. Siitä syystä esimerkiksi yksinkertaiset pehmolelut, jotka on tarkoitettu sylissä pidettäviksi ja hellittäviksi, ovat tämän eurooppalaisen standardin mukaisesti alle 3-vuotiaille tarkoitettuja leluja.
HUOM. Tietoa lelujen ikäluokituksista sekä etenkin siitä, mitkä lelut on tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille ja mitkä eivät, löytyy CENin raportista CR 14379, asiakirjasta the Consumer Product Safety Commission (CPSC) Age determination guidelines, oppaasta CEN/CENELEC Guide 11 sekä Euroopan komission opastavista asiakirjoista.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään myös pakkausten, merkintöjen ja varoitusmerkintöjen vaatimukset.
Soittimet, urheiluvälineet tai vastaavat tuotteet eivät kuulu tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan, mutta niiden lelujäljitelmät kuuluvat.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske
— yleiseen käyttöön tarkoitettuja leikkikenttävälineitä
— yleiseen käyttöön tarkoitettuja automaattisia pelilaitteita, olivatpa ne kolikkokäyttöisiä tai eivät
— polttomoottorilla varustettuja leluajoneuvoja (ks. kohta A.2)
— leluhöyrykoneita
— linkoja ja katapultteja.
Kuminauhan avulla lentoon ammuttavat tuotteet (kuten lentokoneet ja raketit)katsotaan katapulteiksi (ks. viides luetelmakohta edeltä).
Tämä eurooppalainen standardi ei kata lelujen sähköturvallisuutta, vaan sitä käsitellään standardissa EN 62115.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
2009/48/EC Lelujen turvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
19.01.2015
Kumouspäivä
20.07.2018
Painos
2
Sivumäärä
276
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin