Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 81-80 Kumottu

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Käytössä olevat hissit. Osa 80: Säännöt käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantamiseksi

Soveltamisala
1.1 Tämä eurooppalainen standardi antaa säännöt käytössä olevien hissien turvallisuuden parantamiselle, jolloin tarkoituksena on saavuttaa uusien hissien kanssa samanarvoinen turvallisuustaso soveltamalla nykyisen tekniikan turvallisuustasoa.
HUOM. Joissakin tilanteissa, esim. rakennuksen tilojen takia, voi olla mahdollista, että aina ei saavuteta nykyisen tekniikan mukaista turvallisuustasoa.
1.2 Tätä standardia sovelletaan pysyvästi asennettuihin
— sähkökäyttöisiin hisseihin, joilla on vetopyörä- tai telakoneisto
— hydraulihisseihin,
joissa on kiinteät pysähdystasot ja kori, jolla kuljetetaan henkilöitä tai henkilöitä ja tavaroita ja joka liikkuu johteissa, jotka eivät poikkea pystysuorasta enempää kuin 15°.
1.3 Tähän standardiin sisältyy käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantaminen, joka koskee:
a) käyttäjiä
b) huolto- ja tarkastushenkilökuntaa
c) henkilöitä, jotka ovat kuilun, konehuoneen ja pyörästökomeron ulkopuolella (mutta niiden välittömässä läheisyydessä)
d) valtuutettuja henkilöitä.
1.4 Tämä standardi ei koske:
a) hissejä, joilla on muu käyttöjärjestelmä kuin mitä on määritelty standardeissa EN 81-1 tai EN 81-2
b) nostolaitteita, kuten paternosterhissejä, kaivoshissejä, näyttämöhissejä, automaattisesti kuormattavia laitteita, nostokoreja, rakennushissejä ja nostettavia työtasoja, laivojen nostolaitteita, tutkimus- ja porauslauttojen nostolaitteita, asennus- ja huoltolaitteita
c) laitteistoja, joissa johteiden kaltevuuskulma pystysuoraan nähden on suurempi kuin 15°
d) turvallisuutta hissien kuljetuksen, asennuksen, korjaamisen ja purkamisen aikana
e) palontorjuntakäyttöä.
Tämä standardi voi kuitenkin olla näille hyödyllisenä perusaineistona.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
16.08.2004
Kumouspäivä
30.08.2019
Painos
1
Sivumäärä
73
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin