Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 81-50 Kumottu

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Arvioinnit. Osa 50: Hissin komponenttien suunnittelusäännöt, tarkastukset, laskelmat ja testit

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee suunnittelusäännöt, laskelmat, tarkastukset ja koestukset hissien komponenteille, joihin viitataan muissa standardeissa, joita käytetään henkilöhisseille, tavarahenkilöhisseille, tavarahisseille ja muille samantyyppisille nostolaitteille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
95/16/EC Hissit
2014/33/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
01.09.2014
Kumouspäivä
28.02.2020
Painos
1
Sivumäärä
189
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin