Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14040

Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa kuvaillaan elinkaariarvioinnin (LCA) periaatteet ja pääpiirteet, joihin sisältyvät:
a) elinkaariarvioinnin tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely
b) inventaarioanalyysivaihe (LCI)
c) vaikutusarviointivaihe (LCIA)
d) tulosten tulkintavaihe
e) elinkaariarvioinnin raportointi ja kriittinen arviointi
f) elinkaariarvioinnin rajoitukset
g) elinkaariarviointivaiheiden väliset suhteet
h) arvovalintojen ja valinnaisten osien käytön ehdot.
Tämä kansainvälinen standardi kattaa elinkaariarviointiselvitykset (LCA-selvitykset) ja elinkaari-inventaarioselvitykset (LCI-selvitykset). Siinä ei kuvailla elinkaariarviointimenetelmää yksityiskohtaisesti eikä määritellä elinkaariarvioinnin yksittäisten vaiheiden menetelmätekniikkoja.
Elinkaariarvioinnin tai inventaarioanalyysin tulosten käyttötarkoitus otetaan huomioon tavoitteiden ja soveltamisalan määrittelyssä, mutta soveltaminen itsessään ei kuulu tämän kansainvälisen standardin soveltamisalaan.
Tätä kansainvälistä standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sopimus- tai määräystarkoituksissa eikä sertifioinnissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines
Direktiivi
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.12.2006
Julkaisupäivä
02.03.2007
Painos
2
Sivumäärä
49
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin