Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 12100

Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi määrittelee peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät turvallisuuden aikaansaamiseksi koneita suunniteltaessa. Se määrittelee riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen periaatteet suunnittelijoiden avuksi tämän päämäärän saavuttamiseksi. Nämä periaatteet perustuvat tietämykseen ja kokemukseen koneiden suunnittelusta, käytöstä, epätavallisista tapahtumista, tapaturmista ja riskeistä. Standardissa kuvataan menettelytavat vaarojen tunnistamiseksi sekä riskin suuruuden ja merkityksen arvioimiseksi koneen elinkaaren asiaankuuluvien vaiheiden aikana sekä vaarojen poistamiseksi tai riskin riittäväksi pienentämiseksi. Asiakirjojen laadintaan ja riskin arvioinnin sekä riskin pienentämisprosessin todentamiseen annetaan opastusta.
Tämä kansainvälinen standardi on tarkoitettu myös perustaksi muita A-tyypin standardeja tai B- tai C-tyypin standardeja laadittaessa.
Tämä standardi ei käsittele kotieläimiin, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvia riskejä ja/tai vahinkoja.
HUOM. 1 Liitteessä B esitetään erillisten taulukoiden avulla esimerkkejä vaaroista, vaaratilanteista ja vaarallisista tapahtumista näiden käsitteiden selventämiseksi sekä suunnittelijan avustamiseksi vaarojen tunnistamisessa.
HUOM. 2 Teknisessä raportissa ISO/TR 14121-2 kuvataan eri menetelmien soveltamista käytännössä riskin arvioinnin jokaisessa vaiheessa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
IEC 60204-1:2005
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
13.12.2010
Julkaisupäivä
06.05.2011
Painos
3
Sivumäärä
186
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin