Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO/IEC 17020

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi sisältää vaatimuksia, jotka koskevat tarkastuksia suorittavien laitosten pätevyyttä sekä niiden tarkastustoiminnan puolueettomuutta ja johdonmukaisuutta.
Tämä kansainvälinen standardi koskee jäljempänä määriteltyjä tyypin A, B tai C tarkastuslaitoksia sekä kaikkia tarkastuksen vaiheita.
HUOM. Tarkastuksen eri vaiheita ovat suunnitteluvaihe, tyyppitarkastus, alkutarkastus, käytönaikainen tarkastus tai seuranta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.05.2012
Julkaisupäivä
01.03.2013
Painos
2
Sivumäärä
44
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin