Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14798 + AC

Hissit, liukuportaat ja liukukäytävät. Menetelmä riskin arviointiin ja pienentämiseen

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi määrittelee yleiset periaatteet ja erityiset menetelmät riskin arvioimiseksi.
Tämän kansainvälisen standardin tarkoituksena on tarjota prosessi hissien turvallisuuteen liittyvien oleellisten päätösten tekemiseksi
a) hissien, hissikomponenttien ja -järjestelmien suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, ja huollon aikana
b) yleispätevien hissien käyttö-, toiminta-, testaus-, vaatimustenmukaisuuden varmistamis-, ja huolto-ohjeiden kehittämisessä
c) hissien turvallisuuteen vaikuttavien spesifikaatioiden tai standardien kehitystyössä.
Vaikka esimerkit tässä kansainvälisessä standardissa koskevat pääasiassa henkilöriskejä tai -vahinkoja, voidaan tässä kansainvälisessä standardissa yksilöityä menettelyä käyttää yhtä tehokkaasti hisseihin liittyvien toisen tyyppisten riskien arviointiin, kuten omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan riski.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
11.02.2013
Julkaisupäivä
03.05.2013
Painos
1
Sivumäärä
74
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin