Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 18265

Metallien kovuusarvojen muuntaminen

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään periaatteet kovuusarvojen muuntamiseksi toisten kovuusasteikkojen arvoiksi sekä murtolujuuden arvioimiseksi. Standardissa esitetään myös yleistietoja muunnostaulukoiden käytöstä.
Liitteissä A–G esitetyt muunnostaulukot koskevat
—seostamattomia ja niukasti seostettuja teräksiä sekä valurautoja
—nuorrutusteräksiä
—kylmätyöteräksiä
—pikateräksiä
—työkaluteräksiä
—kovametalleja
—ei-rautametalleja ja metalliseoksia.
HUOM. 1 Liitteissä B–G esitetyt muunnostaulukot perustuvat regressioanalyysillä arvioituihin kokeellisiin tuloksiin. Liitteen A arvoille ei ollut mahdollista tehdä regressioanalyysiä, koska koetuloksia ei ollut riittävästi.
HUOM. 2 Liitteessä H esitetään tietoa standardisoituihin kovuuskoemenetelmiin tehtyjen muutosten vaikutuksista.
Tämän kansainvälisen standardin mukaisesti muunnetut arvot ovat sovellettavissa vain testatulle materiaalille. Kaikille muille materiaaleille arvot ovat vain opastavia. Muunnettuja arvoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan oikealla standardisoidulla menetelmällä saatavia arvoja. Erityisesti arviot murtolujuudesta ovat vähiten luotettavia muunnettuja arvoja tässä kansainvälisessä standardissa.
Osia tästä kansainvälisestä standardista on otettu ASTM Internationalin luvalla standardista ASTM E140 Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Harness, Knoop Hardness, and Scleroscope Hardness.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
18.11.2013
Julkaisupäivä
09.05.2014
Painos
2
Sivumäärä
162
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin