Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14001

Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään ympäristöjärjestelmää koskevat vaatimukset, joita noudattamalla organisaatio voi tehostaa ympäristönsuojelun tasoaan. Tämä kansainvälinen standardi on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat hallita ympäristövastuitaan järjestelmällisesti siten, että se tukee kestävän kehityksen ympäristötekijää.
Tämä kansainvälinen standardi auttaa organisaatiota saavuttamaan ympäristöjärjestelmältä halutut tulokset, jotka tuottavat arvoa ympäristölle sekä organisaatiolle ja sen sidosryhmille. Organisaation ympäristöpolitiikan mukaisesti ympäristöjärjestelmältä halutut tulokset sisältävät ainakin seuraavat seikat:
— ympäristönsuojelun tason parantaminen
— sitovien velvoitteiden täyttäminen
— ympäristötavoitteiden saavuttaminen.
Tätä kansainvälistä standardia voivat soveltaa kaikki organisaatiot riippumatta koosta, tyypistä ja luonteesta. Sitä voidaan soveltaa sellaisissa organisaation toimintoja, tuotteita ja palveluita koskevissa ympäristönäkökohdissa, joita organisaatio voi joko hallita tai joihin se voi vaikuttaa elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna. Tässä kansainvälisessä standardissa ei esitetä yksityiskohtaisia ympäristönsuojelun tason kriteereitä.
Tätä kansainvälistä standardia voidaan käyttää kokonaan tai osittain ympäristöasioiden hallinnan järjestelmälliseen parantamiseen. Ei ole hyväksyttävää väittää noudattavansa tätä kansainvälistä standardia, ellei kaikkia tässä standardissa esitettyjä vaatimuksia ole yhdistetty organisaation ympäristöjärjestelmään ja ellei niitä noudateta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
05.10.2015
Julkaisupäivä
23.10.2015
Painos
3
Sivumäärä
85
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin