Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 17634

Hitsausaineet. Täytelangat kuumalujien terästen MAG-täytelankahitsaukseen. Luokittelu

Soveltamisala
Tässä standardissa annetaan vaatimukset MAG-täytelankahitsauksen täytelankojen luokittelulle jälkilämpökäsitellyssä tilassa kuumalujille ja korotetuissa lämpötiloissa käytettävien niukkaseosteisten terästen hitsaukseen. Täytelanka voidaan testata ja luokitella käyttäen eri suojakaasuja.
Tässä standardissa on kaksi luokittelutapaa, joista toinen perustuu puhtaan hitsiaineen kemialliseen koostumukseen ja toinen puhtaan hitsiaineen murtolujuuteen ja kemialliseen koostumukseen.
1) Kappaleet ja taulukot, joissa on kirjaintunnus ”A”, soveltuvat ainoastaan täytelangoille, jotka luokitellaan puhtaan hitsiaineen kemiallisen koostumuksen perusteella tämän standardin mukaisesti. Tämän lisäksi siihen kuuluvat vaatimukset puhtaan hitsiaineen myötölujuudelle ja 47 J:n iskuenergialle.
2) Kappaleet ja taulukot, joissa on kirjaintunnus ”B”, soveltuvat ainoastaan täytelangoille, luokitellaan puhtaan hitsiaineen murtolujuuden ja kemiallisen koostumuksen perusteella tämän standardin mukaisesti.
3) Kappaleet ja taulukot, joissa ei ole kirjaintunnusta ”A” tai ”B”, soveltuvat kaikille täytelangoille, jotka luokitellaan tämän standardin mukaisesti.
Täytelankojen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa pulssituksen käytöllä, mutta tässä standardissa pulssitusta ei käytetä luokituksessa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 14175:2008 Welding consumables -- Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes
ISO 14344:2010 Welding consumables -- Procurement of filler materials and fluxes
ISO 15792-1:2000 Welding consumables -- Test methods -- Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys
Vahvistuspäivä
14.09.2015
Julkaisupäivä
27.11.2015
Painos
2
Sivumäärä
54
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin