Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 13850

Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään koneen hätäpysäytystoimintoa koskevat toiminnalliset vaatimukset ja suunnitteluperiaatteet riippumatta siitä, mitä energiamuotoa käytetään.
Standardi ei käsittele sellaisia toimintoja kuten peruutus tai liikkeen rajoittaminen, päästöjen suunnan muuttaminen (esim. säteily, fluidit), suojaaminen, jarrutus, energiansyötöistä erottaminen tai irti kytkeminen, jotka voivat olla osa hätäpysäytystoimintoa.
Tämän kansainvälinen standardin vaatimukset koskevat kaikkia koneita lukuun ottamatta:
— koneita, joissa hätäpysäytys ei alentaisi riskiä
— käsin pidettäviä tai käsikäyttöisiä koneita.
HUOM. Sähköisen/elektronisen hätäpysäytystoiminnon toteuttamista koskevat vaatimukset esitetään standardissa IEC 60204–1.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
IEC 60204-1:2005
IEC 62061:2005
ISO 12100:2010 Safety of machinery -- General principles for design -- Risk assessment and risk reduction
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
20.11.2015
Julkaisupäivä
23.02.2016
Painos
3
Sivumäärä
34
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin