Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 12679

Terminen ruiskutus. Suosituksia termiseen ruiskutukseen

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi sisältää yleiset ohjeet metallisten, metallikeraamisten, oksidikeraamisten ja muovisten pinnoitteiden ammattimaiseen valmistamiseen käyttäen termistä ruiskutusta metallisilla ja ei-metallisilla perusmateriaaleilla.
Standardi tarjoaa suosituksia asianmukaisista ja käytännöllisistä ruiskutusjärjestelyistä, virheettömästä valmistuksesta, seurannasta, laadunvarmistuksesta sekä kappaleen ja sen mukana seuraavan näytteen rikkomattomasta ja rikkovasta aineenkoetuksesta. Standardissa esitellään mahdollisesti esiintyvien haitallisten vaikutusten yksityiskohtia ja annetaan neuvoja näiden vaikutusten välttämisestä.
Sallitut pinnoitekuormat tai laadun arviointiluokat eivät ole tämän kansainvälisen standardin aiheena, koska ne riippuvat käyttöolosuhteista.
Tätä kansainvälistä standardia voidaan käyttää sopimustarkoituksiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 14231:2000 Thermal spraying -- Acceptance inspection of thermal spraying equipment
ISO 14232:2000 Thermal spraying -- Powders -- Composition and technical supply conditions
ISO 14918:1998 Thermal spraying -- Approval testing of thermal sprayers
Vahvistuspäivä
09.11.2015
Julkaisupäivä
29.03.2016
Painos
2
Sivumäärä
40
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin