Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 16859-2

Metallien Leebin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi

Soveltamisala
Standardin ISO 16859 tässä osassa määritellään standardin ISO 16859‑1 mukaisessa Leebin kovuuskokeessa käytettävien kovuusmittareiden suora ja epäsuora varmentaminen sekä milloin näitä varmentamismenettelyitä on käytettävä.
Suorassa varmentamisessa tarkastetaan, ovatko kovuusmittarin toimintaan liittyvät parametrit vaatimusten mukaisia. Epäsuorassa varmentamisessa käytetään standardin ISO 16859‑3 mukaisesti kalibroiduilla vertailukovuuspaloilla tehtyjä kovuusmittauksia kovuusmittarin toiminnan tarkastamiseksi painovoiman suuntaisessa testauksessa. Käyttäjän tekemässä kovuusmittarin määräaikaistarkastuksessa voidaan käyttää pelkästään epäsuoraa menetelmää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 16859-1:2015 Metallic materials -- Leeb hardness test -- Part 1: Test method
ISO 16859-3:2015 Metallic materials -- Leeb hardness test -- Part 3: Calibration of reference test blocks
ISO 6507-1:2005 Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 1: Test method
Vahvistuspäivä
09.11.2015
Julkaisupäivä
05.04.2016
Painos
1
Sivumäärä
33
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin