Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 13849-1

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet

Soveltamisala
Standardin ISO 13849 tässä osassa esitetään turvallisuusvaatimukset ja opastusta turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien suunnittelun ja integroinnin periaatteista, joihin sisältyy myös ohjelmistokehitys. Standardi määrittää näille turvallisuuteen liittyville ohjausjärjestelmän osille ominaisuudet, joihin kuuluu turvatoiminnon toteuttamiseen vaadittava suoritustaso. Standardi koskee kaikenlaisten koneiden turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmän osia tiheiden vaateiden ja jatkuvassa toimintatavassa, riippumatta käytetystä teknologiasta tai energiasta (sähköinen, hydraulinen, pneumaattinen, mekaaninen jne.).
Standardissa ei eritellä turvatoimintoja tai suoritustasoja, joita on käytettävä tietyissä tapauksissa.
Standardin ISO 13849 tässä osassa esitetään erityisvaatimukset turvallisuuteen liittyville ohjausjärjestelmän osille, joissa käytetään ohjelmoitavia elektronisia järjestelmiä.
Standardissa ei esitetä yksityiskohtaisia vaatimuksia niiden tuotteiden suunnittelulle, jotka ovat osina turvallisuuteen liittyvissä ohjausjärjestelmän osissa. Standardissa esitettäviä periaatteita, kuten luokkia tai suoritustasoja, voidaan kuitenkin soveltaa myös niihin.
HUOM. 1 Esimerkkejä tuotteista, jotka ovat turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän osia: releet, solenoidiventtiilit, asemantuntokytkin, ohjelmoitavat logiikat, moottorin ohjausyksiköt, kaksinkäsinhallintalaitteet, kosketuksen tunnistavat laitteet. Näiden tuotteiden suunnittelussa on tärkeätä viitata erityisesti niihin sovellettaviin kansainvälisiin standardeihin, esim. ISO 13851, ISO 13856-1 ja ISO 13856-2.
HUOM. 2 Katso termin vaadittava suoritustaso määritelmä kohdasta 3.1.24.
HUOM. 3 Standardin ISO 13849 tässä osassa esitettävät vaatimukset ohjelmoitaville elektronisille järjestelmille ovat yhdenmukaiset standardissa IEC 62061 esitettävien vaatimusten kanssa menetelmille koneiden turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmän suunnitteluun ja kehittämiseen.
HUOM. 4 Vaadittavalla suoritustasolla PLr = e olevien komponenttien turvallisuuteen liittyviä sulautettuja ohjelmistoja käsitellään standardin IEC 61508-3:1998 kohdassa 7.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
IEC 60050-191:1990
IEC 61508-3:2010
IEC 61508-4:2010
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
31.12.2015
Julkaisupäivä
03.05.2016
Painos
3
Sivumäärä
194
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin